Ο εξοπλισμός μας

Ο τεχνικός έλεγχος αφορά τα υποσυστήματα εκείνα του οχήματος, που σχετίζονται με την ασφάλεια αφ’ ενός, και με την προστασία του περιβάλλοντος αφ’ ετέρου Με σκοπό να προσφέρουμε στους πελάτες μας  ένα αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο για τα οχήματα τους , έχουμε επενδύσει στον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.  Έχουν εγκατασταθεί 2 ολοκληρωμένες πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου , οι οποίες διασφαλίζουν την απόλυτη ακρίβεια των πραγματοποιούμενων μετρήσεων. Ο εξοπλισμός της κάθε γραμμής, ενσωματώνει την πλέον προηγμένη τεχνολογία διεθνώς, (μετρητικά  όργανα  ….) και σε συνδυασμό με το εξελιγμένο λογισμικό διαχείρισης τεχνικού ελέγχου (…..) δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

 

Ο εξοπλισμός της κάθε γραμμής ελέγχου περιλαμβάνει κατά σειρά   :

  • Αναλυτή καυσαερίων βενζίνης – πετρελαίου με ασύρματη μεταφορά δεδομένων
  • Φωτόμετρο
  • Συγκλισιόμετρο
  • Αμορτισερόμετρο
  • Φρενόμετρο
  • Ανυψωτικό οχημάτων ψαλιδωτού τύπου με ενσωματωμένο τζογόμετρο
  • Κάμερα οροφής για τη φωτογράφηση των οχημάτων με ασύρματη μεταφορά δεδομένων

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων εκδίδονται χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, έτσι ώστε ν’ αποκλείεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση των πραγματικών ευρημάτων του ελέγχου, κι εκτυπώνονται στο ειδικά διαμορφωμένο από το Υπουργείο Μεταφορών (ΥΜΕ) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.