Παράβολα εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΕΣ
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ 16 € 33 € 65 € 4 €
ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΩΣ 3,5 tn 20 € 39 € 78 € 5 €
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 21 € 42 € 85 € 5 €
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 21 € 42 € 85 € 5 €
Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΑΞΙ) 15 € 31 € 62 € 3 €
ΙΧ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 15 € 31 € 62 € 3 €
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ 18 € 37 € 73 € 4 €