Εκούσιος τεχνικός έλεγχος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ (5 ΣΗΜΕΙΑ)
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ 10 € 40 €
ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΩΣ 3,5 tn 12 € 48 €
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 13 € 52 €
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 13 € 52 €
Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΑΞΙ) 10 € 40 €
ΙΧ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 10 € 40 €
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ 12 € 48 €