Τιμοκατάλογος

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΣ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ  ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ 48 € 10 €
ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΩΣ 3,5 tn 60 € 10 €
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 60 € 10 €
Ε.Δ.Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΑΞΙ) 38 € 10 €
ΙΧ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 43 € 10 €
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ 45 € 10 €
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ       ΙΧ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 80 €  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΙΧ Φ/Γ 96 €  
ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 45 €  
ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΑ 54 €  
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΠΟ CITY CONTROL 5 €  
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ CITY CONTROL 6 €  
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ – ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΤΕΟ 15 €  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Στον αρχικό/περιοδικό τεχνικό έλεγχο συμπεριλαμβάνεται και η κάρτα ελέγχου καυσαερίων καθότι το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει και θέση ΚΕΚ με ισχύ 1 έτος.
 • Οι αναφερόμενες τιμές για την κάρτα ελέγχου καυσαερίων αφορούν την ΚΕΚ που εκδίδεται ένα έτος μετά τον αρχικό/περιοδικό έλεγχο
 • Η αποφυγή του τεχνικού ελέγχου θεωρείται τροχαία παράβαση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και τιμωρείται με πρόστιμο 400 ευρώ.
 • Η αποφυγή της έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων θεωρείται τροχαία παράβαση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και τιμωρείται με πρόστιμο 200 ευρώ.
 • Υπενθυμίζουμε ότι ο τεχνικός έλεγχος στα επιβατικά ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ είναι :
  • ΑΡΧΙΚΟΣ : 4 έτη μετά την ημερομηνία 1ης Άδειας
  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ : κάθε 2 έτη
 • Κάθε όχημα που προσκομίζεται για τεχνικό έλεγχο στην ημερομηνία που προκύπτει με βάση τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα συν εφτά (7) ημερολογιακές ημέρες , θεωρείται εμπρόθεσμο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για αρχικό ή περιοδικό έλεγχο ή επανέλεγχο καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.
 • Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο μετά την παρέλευση της προθεσμίας 30 ημερών και μέχρι 60 ημέρες από την ημερομηνία που διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε ο έλεγχος θεωρείται Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία Αρχικού ή Περιοδικού Ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης Περιοδικός Έλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου, προσαυξημένο με το κόστος εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου.
 • ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΔΩ

 

 • ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΔΩ