Προετοιμασία

Προ της έλευσης του οχήματος σας στο ΚΤΕΟ , επιθυμητό θα ήταν να ελέγξετε :

  • Εάν έχετε διαθέσιμα στο όχημα σας : τρίγωνο , φαρμακείο και πυροσβεστήρα (σε ισχύ)
  • Εάν όλα τα φώτα και τα φλας του οχήματος σας λειτουργούν κανονικά