Διαδικασία

Η  διαδικασία του τεχνικού έλεγχου περιλαμβάνει  3 στάδια και ελέγχονται συνολικά 5 σημεία του οχήματος.

 

1ο Στάδιο

Μετά τον αρχικό προ-έλεγχο του οχήματος κατά τον οποίο ελέγχονται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος , ο αριθμός κινητήρα του οχήματος και τυχόν επισκευές – μετατροπές , διενεργούνται οι εξής δύο έλεγχοι :

  • Έλεγχος καυσαερίων
  • Μέτρηση μονοξειδίου του άνθρακα (CO) , υδρογονανθράκων (HC) και του λόγου λ , εάν πρόκειται για βενζινοκίνητο όχημα
  • Μέτρηση του ποσοστού αιθάλης των καυσαερίων εάν πρόκειται για πετρελαιοκίνητο όχημα
  • Έλεγχος φώτων

Διενεργείται μέτρηση της έντασης και της κλίσης των φώτων

 

2ο Στάδιο

 

Στο 2ο στάδιο ελέγχου το όχημα εισέρχεται στην αυτόματη γραμμή , όπου διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι :

  • Έλεγχος αμορτισέρ

Έλεγχος της πρόσφυσης κάθε άξονα και κάθε τροχού ξεχωριστά

  • Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης

Μέτρηση της σύγκλισης και της απόκλισης του εμπρόσθιου άξονα του οχήματος

  • Έλεγχος φρένων

Μέτρηση της δύναμης πέδησης σε κάθε άξονα και σε κάθε τροχό ξεχωριστά

 

3ο Στάδιο

Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου, ελέγχεται το σύστημα διεύθυνσης (κρεμαγιέρα, σύνδεσμοι, φούσκες, ακρόμπαρα κτλ), το σύστημα μετάδοσης κίνησης (ημιαξόνια, διαφορικά, βάσεις),το σύστημα ανάρτησης (ψαλίδια, σινεμπλόκ, θόλοι, αντιστρεπτικές δοκοί, κτλ). Επίσης, ελέγχονται οι σωληνώσεις των φρένων, το σύστημα της εξάτμισης, τυχόν οξειδώσεις στο κάτω μέρος του αμαξώματος, τυχόν διαρροές καυσίμων, τυχόν απώλειες λαδιών από τον κινητήρα και τα ελαστικά του οχήματος.