Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προθεσμίες

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (ΙΧ)

Ο έλεγχος στα επιβατικά ΙΧ διακρίνεται σε :

 • ΑΡΧΙΚΟΣ : 4 χρόνια μετά την ημερομηνία 1ης Άδειας κυκλοφορίας
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ : Κάθε 2 χρόνια (μετά τον αρχικό έλεγχο)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου , εφόσον πρόκειται για περιοδικό έλεγχο (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)
 • Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (εφόσον το όχημα διαθέτει σύστημα υγραεριοκίνησης και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης)
 • Βεβαίωση έλξης εάν το όχημα σας διαθέτει κοτσαδόρο (μη αποσπώμενο)
 • Βεβαίωση αντιπροσωπείας εισαγωγής του οχήματος εάν το όχημα διαθέτει ηλιοροφή (εκτός εάν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας)

 

Στην περίπτωση που το όχημα δεν περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο λόγω τεχνικών ελλείψεων , τότε θα πρέπει να επανέλθει για επανέλεγχο σε χρονικό διάστημα το αργότερο ενός (1) μήνα , εφόσον έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αυτό στο οποίο αναγράφηκαν οι τεχνικές ελλείψεις που θα πρέπει να αποκατασταθούν)
ΤΑΞΙ (ΕΔΧ)

Ο έλεγχος στα ΤΑΞΙ (ΕΔΧ) διακρίνεται σε :

 • ΑΡΧΙΚΟΣ : 1 χρόνο μετά την ημερομηνία 1ης Άδειας κυκλοφορίας
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ : Κάθε 1 χρόνο (μετά τον αρχικό έλεγχο)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Βεβαίωση εγκεκριμένου ταξίμετρου
 • Βεβαίωση ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ότι προμηθεύτηκε και εγκαταστάθηκε σωστά)
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου , εφόσον πρόκειται για περιοδικό έλεγχο (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)
 • Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (εφόσον το όχημα διαθέτει σύστημα υγραεριοκίνησης και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης)

 

 Στην περίπτωση που το όχημα δεν περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο λόγω τεχνικών ελλείψεων , τότε θα πρέπει να επανέλθει για επανέλεγχο σε χρονικό διάστημα το αργότερο ενός (1) μήνα , εφόσον έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Βεβαίωση εγκεκριμένου ταξίμετρου
 • Βεβαίωση ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ότι προμηθεύτηκε και εγκαταστάθηκε σωστά)
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αυτό στο οποίο αναγράφηκαν οι τεχνικές ελλείψεις που θα πρέπει να αποκατασταθούν)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Ο έλεγχος στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ διακρίνεται σε :

 • ΑΡΧΙΚΟΣ : 1 χρόνο μετά την ημερομηνία 1ης Άδειας κυκλοφορίας
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ : Κάθε 1 χρόνο (μετά τον αρχικό έλεγχο)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας (όπου θα πρέπει να αναγράφεται ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό όχημα)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού (ο ιδιοκτήτης της σχολής ή εκπρόσωπος του)
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου , εφόσον πρόκειται για περιοδικό έλεγχο (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)
 • Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (εφόσον το όχημα διαθέτει σύστημα υγραεριοκίνησης και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης)

 

 Στην περίπτωση που το όχημα δεν περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο λόγω τεχνικών ελλείψεων , τότε θα πρέπει να επανέλθει για επανέλεγχο σε χρονικό διάστημα το αργότερο ενός (1) μήνα , εφόσον έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού (ο ιδιοκτήτης της σχολής ή εκπρόσωπος του)
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αυτό στο οποίο αναγράφηκαν οι τεχνικές ελλείψεις που θα πρέπει να αποκατασταθούν)
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Ο έλεγχος στα Ασθενοφόρα διακρίνεται σε :

 • ΑΡΧΙΚΟΣ : 1 χρόνο μετά την ημερομηνία 1ης Άδειας κυκλοφορίας
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ : Κάθε 1 χρόνο (μετά τον αρχικό έλεγχο)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου , εφόσον πρόκειται για περιοδικό έλεγχο (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)

 

 Στην περίπτωση που το όχημα δεν περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο λόγω τεχνικών ελλείψεων , τότε θα πρέπει να επανέλθει για επανέλεγχο σε χρονικό διάστημα το αργότερο ενός (1) μήνα , εφόσον έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αυτό στο οποίο αναγράφηκαν οι τεχνικές ελλείψεις που θα πρέπει να αποκατασταθούν)
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΦΙΧ) ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ

Ο έλεγχος στα ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΦΙΧ) κάτω των 3,5 τόνων  διακρίνεται σε :

 • ΑΡΧΙΚΟΣ : 4 χρόνια μετά την ημερομηνία 1ης Άδειας κυκλοφορίας
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ : Κάθε 2 χρόνια (μετά τον αρχικό έλεγχο)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου , εφόσον πρόκειται για περιοδικό έλεγχο (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)
 • Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (εφόσον το όχημα διαθέτει σύστημα υγραεριοκίνησης και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης)

 

 Στην περίπτωση που το όχημα δεν περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο λόγω τεχνικών ελλείψεων , τότε θα πρέπει να επανέλθει για επανέλεγχο σε χρονικό διάστημα το αργότερο ενός (1) μήνα , εφόσον έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αυτό στο οποίο αναγράφηκαν οι τεχνικές ελλείψεις που θα πρέπει να αποκατασταθούν
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΦΔΧ) ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ

Ο έλεγχος στα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΦΙΧ) κάτω των 3,5 τόνων  διακρίνεται σε :

 • ΑΡΧΙΚΟΣ : 4 χρόνια μετά την ημερομηνία 1ης Άδειας κυκλοφορίας
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ : Κάθε 2 χρόνια (μετά τον αρχικό έλεγχο)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Βεβαίωση ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (από την ομοσπονδία φορτηγών ΔΧ που ανήκει το φορτηγό)
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου , εφόσον πρόκειται για περιοδικό έλεγχο (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)
 • Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (εφόσον το όχημα διαθέτει σύστημα υγραεριοκίνησης και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης)

 

 Στην περίπτωση που το όχημα δεν περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο λόγω τεχνικών ελλείψεων , τότε θα πρέπει να επανέλθει για επανέλεγχο σε χρονικό διάστημα το αργότερο ενός (1) μήνα , εφόσον έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αυτό στο οποίο αναγράφηκαν οι τεχνικές ελλείψεις που θα πρέπει να αποκατασταθούν
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)

Ο έλεγχος στα αυτοκίνητα με χρονομίσθωση (leasing) διακρίνεται σε :

 • ΑΡΧΙΚΟΣ : 4 χρόνια μετά την ημερομηνία 1ης Άδειας κυκλοφορίας
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ : Κάθε 2 χρόνια (μετά τον αρχικό έλεγχο)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου , εφόσον πρόκειται για περιοδικό έλεγχο (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)
 • Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης (εφόσον το όχημα διαθέτει σύστημα υγραεριοκίνησης και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης)

 

 Στην περίπτωση που το όχημα δεν περάσει επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο λόγω τεχνικών ελλείψεων , τότε θα πρέπει να επανέλθει για επανέλεγχο σε χρονικό διάστημα το αργότερο ενός (1) μήνα , εφόσον έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (αυτό στο οποίο αναγράφηκαν οι τεχνικές ελλείψεις που θα πρέπει να αποκατασταθούν)
ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ)

Στα ανάριθμα οχήματα ο έλεγχος είναι πάντα αρχικός και διακρίνονται σε :

 

Μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής από άλλες χώρες

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Άδεια κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Βεβαίωση εγκεκριμένου ταξίμετρου (εφόσον πρόκειται για ΤΑΞΙ)

 

 

Μεταχειρισμένα οχήματα από ΟΔΔΥ

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 • Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
 • Βεβαίωση εγκεκριμένου ταξίμετρου (εφόσον πρόκειται για ΤΑΞΙ)