Κάρτα ελέγχου καυσαερίων

Κάθε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο όπως και γενικότερα κάθε όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μία έγκυρη Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος , η Κ.Ε.Κ. πρέπει να εκδίδεται :

  • ΙΧ επιβατικά και ΙΧ φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων (ΙΧΦ) : ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε χρόνο
  • ΔΧ φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων (ΔΦΧ) : έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε έξη (6) μήνες

Προσοχή : Η μη έκδοση Κ.Ε.Κ. αποτελεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και τιμωρείται με πρόστιμο 200 €.

 

Στον Αρχικό/Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο  συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων και επομένως  το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της κάρτας (1 χρόνος).

Η έκδοση της ΚΕΚ πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού, και η όλη διαδικασία διαρκεί  20’ .