Εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για αρχικό ή περιοδικό έλεγχο ή επανέλεγχο καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

 

Για την έκδοση του ηλεκτρονικού παράβολου απαιτείται η γνωστοποίηση του ΑΦΜ του προσκομίζοντα στη γραμματεία του ΚΤΕΟ.

 

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα πρόστιμα ανά κατηγορία οχήματος εδώ.

 

Προσοχή : Η μη έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου αποτελεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τιμωρείται με πρόστιμο 400 €.