Εκούσιος προληπτικός τεχνικός έλεγχος

Αυτή η υπηρεσία είναι στην ουσία ένας προληπτικός έλεγχος.

Έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να ελέγξετε οποιοδήποτε υποσύστημα του οχήματός σας -ή και ολόκληρο- ανά πάσα στιγμή.

Η μοναδική προϋπόθεση για τον εκούσιο έλεγχο είναι να έχετε ήδη Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ, ή  να μην έχετε καν υποχρέωση για Τεχνικό Έλεγχο (εφόσον πρόκειται για όχημα νεώτερο της τετραετίας).
Προσοχή : Το Δελτίο Εκούσιου Ελέγχου  δεν ισχύει σαν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος είναι χρήσιμος στις ακόλουθες περιπτώσεις

  • Εάν σκοπεύετε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο όχημα και θέλετε να διαπιστώσετε σε τι κατάσταση βρίσκεται από έναν έγκυρο, διαπιστευμένο φορέα  ο οποίος δεν θα σας παραποιήσει την πραγματικότητα για ίδια συμφέροντα.
  • Εάν διενεργήσατε πρόσφατα κάποια μεγάλη επισκευή στο όχημά σας και θέλετε να διαπιστώσετε εάν έγινε σωστά.
  • Εάν σας έχουν πει πως πρέπει να κάνετε κάποια δαπανηρή επισκευή στο όχημά σας και δεν είστε απολύτως σίγουροι πως είναι όντως απαραίτητη.
  • Εάν έχετε παρατηρήσει κάποιο περίεργο θόρυβο στο όχημά σας και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι.
  • Εάν ετοιμάζεστε να κάνετε κάποιο μεγάλο ταξίδι και θα θέλατε να σιγουρευτείτε ότι το όχημά σας είναι ασφαλές.
  • Εάν παρατηρείτε ανεξήγητα αυξημένη κατανάλωση καυσίμου στο όχημά σας .
  • Εάν έχετε την υπόνοια ότι τα φώτα σας απαιτούν ρύθμιση.