Ειδικός έλεγχος συστήματος υγραεριοκίνησης

Ο Ειδικός έλεγχος του συστήματος υγραεριοκίνησης ενός οχήματος διενεργείται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα προσκομίζοντος οδηγού
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εάν δεν υπάρχει , οι πληροφορίες αναζητούνται από εμάς στο μηχανογραφικό σύστημα καταγραφής ελέγχων ΚΤΕΟ του ΥΜΕ)
  • Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος υγραεριοκίνησης αναφορικά με την ορθή εγκατάσταση και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν
  • Δήλωση συμμόρφωσης των προδιαγραφών των ανταλλακτικών με τις αποδεκτές από το ΥΜΕ προδιαγραφές
  • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της εργασίας της εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης
  • Απόδειξη λιανικής των ανταλλακτικών του συστήματος υγραεριοκίνησης
  • Άδεια λειτουργίας του εγκαταστάτη αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων υγραεριοκίνησης
  • Σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης